Vilken temperatur betraktas som feber

09 januari 2024 Jon Larsson

?

Introduktion

research

När vi känner oss sjuka är en av de vanligaste fysiska förändringarna en ökning av kroppstemperaturen. Att mäta temperaturen har länge varit ett sätt att avgöra om en person har feber eller inte. Men vilken temperatur betraktas egentligen som feber? I denna artikel kommer vi att ge en grundlig översikt av vad som anses vara feber, de olika typerna av feber och deras popularitet, samt diskutera hur temperaturdefinitionen av feber har utvecklats över tiden.

Översikt över feber

För att förstå vilken temperatur som anses vara feber måste vi först förstå vad feber är. Feber är en naturlig respons i kroppen på en infektion eller sjukdom. Kroppens termostat, som är belägen i hjärnan, höjer temperaturen för att bekämpa sjukdomen. Genom att höja temperaturen kan kroppen effektivt bekämpa virus eller bakterier och bidra till att stärka immunsystemet.

Typer av feber

Det finns olika typer av feber som kan observeras hos människor. Den vanligaste typen är en mild eller låggradig feber, där temperaturen ligger mellan 37,5C och 38,3C. Detta betraktas vanligtvis inte som allvarligt och kroppen kan often fortsätta fungera normalt vid denna temperatur.

En annan typ av feber är intermittent feber, där temperaturen stiger och sjunker under perioder under en dag. Detta kan tyda på en mer allvarlig infektion eller sjukdom och kräver ofta medicinsk uppmärksamhet.

Kvantitativa mätningar av feber

För att mäta feber används ofta ett termometer. Det finns olika typer av termometrar tillgängliga för att mäta temperatur, inklusive orala, rektala, axillära (under axeln) och örontermometrar. Rektal termometri anses vara den mest exakta metoden, men det kan vara obekvämt för personen det gäller. Ofta används orala eller axillära mätningar som alternativ.

En normal kroppstemperatur ligger vanligtvis mellan 36,5C och 37,5C. Vid en temperatur över 38C anses detta vara feber. Det rekommenderas att ta flera mätningar under en dag för att få en mer korrekt uppfattning om kroppstemperaturen.

Skillnader mellan olika temperaturdefinitioner av feber

Det finns skillnader i definitionen av vad som betraktas som feber. Till exempel anser vissa källor att temperaturen måste vara över 37,5C för att det ska anses vara feber, medan andra använder 38C som tröskelvärde. Det är viktigt att notera att normal kroppstemperatur kan variera något mellan individer, och det är också kroppens reaktion på infektion eller sjukdom som spelar en viktig roll.

Historiska för- och nackdelar med temperaturdefinitioner av feber

Genom historien har definitionen av vilken temperatur som anses vara feber förändrats. Tidigare ansågs en temperatur över 37,2C vara feber, men detta reviderades senare till 37,5C. Detta kan bero på förändrade medicinska riktlinjer och mer exakta mätmetoder. Nackdelen med att ha en lägre tröskel för feber är att en person kanske inte får behandling eller får rätt medicinsk hjälp om feber inte erkänns i tid. Å andra sidan kan en högre tröskel leda till överbehandling eller överanvändning av medicinering i onödan.

Sammanfattning

Vilken temperatur som betraktas som feber kan variera beroende på olika källor och definitioner. Men oftast anses en temperatur över 38C vara feber. Det är viktigt att använda en korrekt mätmetod och ta flera mätningar för att få en mer noggrann uppfattning om kroppstemperaturen. Genom att förstå vad feber är, olika typer av feber och samspelet mellan kroppen och sjukdom kan vi bättre förstå hur feber används som en indikator för sjukdomstillstånd och hur man kan hantera det på bästa sätt.Referenser:

1. MedicalNewsToday. (2020). What is a fever?. Hämtad från: www.medicalnewstoday.com/articles/325662

2. Mayo Clinic. (2020). Fever. Hämtad från: www.mayoclinic.org/symptoms/fever/basics/definition/sym-20050997

FAQ

Vad anses vara en normal kroppstemperatur?

En normal kroppstemperatur ligger vanligtvis mellan 36,5C och 37,5C.

Vilken temperatur betraktas som feber?

En temperatur över 38C anses vanligtvis vara feber.

Vilken mätmetod är mest exakt för att mäta kroppstemperaturen?

Rektal termometri anses vara den mest exakta metoden, men orala eller axillära mätningar kan användas som alternativ.